Nästa
Pondusbutikerna är ett framgångsrecept på några av västsveriges största köpcenter. Dagens moderna köpcenter har ett annat krav på design, kvalitet och funktion. Pondusbtikerna är inget undantag och satsar kanske mer just på att få butiken att fungera både som dispayplats men också som bärare av en upplevelse - upplevelsen av rymd, tillgänglighet och lust. Till dessa butiker har Conlon Specialsnickeri gjort hela inredningen från kassadiskar till provrum - allt med högsta nivå i materialval och utföranden.

Conlon Specialsnickeri AB   Paul Conlon   Sidvallsgatan 11   521 36 Falköping   +46 703 84 84 47   paul@conlon.se